Lemströms kanal och träd i höstfärger i bakgrunden

Lemströms kanal och svängbro

Renovering av Lemströms kanalbro

Lemströms kanalbro ska genomgå en omfattande renovering där de mekaniska delarna för svängfunktionen kommer att bytas ut. Bron kommer även att få nytt tätskikt, ny beläggning och nytt ytskikt. Målnings- och beläggningsarbetet behöver utföras under den varma tiden på året och bron behöver då tidvis vara helt stängd.

Öppethållningstid 2024

20.6.2024 - 4.8.2024 Kl. 09.00 - 22.00

Broöppning görs vid behov varje hel timme under ca 10 minuter.  

Farkost ska befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Bron hålls öppen tills samtliga sjöfarkoster passerat.

Passage utan broöppning

Lemströms kanal är öppen för båtar som kan passera bron utan broöppning 1.6.2024 - 1.9.2024

Stängd

Lemströms kanal är helt stängd för båttrafik 1.1.2024 – 31.5.2024 samt 2.9.2024 – 31.12.2024. Det är sedan att förvänta att kanalen är avstängd fram till sommaren 2025.

Kontaktinformation

Telefonnummer till kanalvakten: +358 18 33731.