CV Katrin Sjögren

Curriculum Vitae

Titel

 Lantråd, 11.12.2023

Ansvarsområden


•    Övergripande självstyrelsepolitiska frågor
•    Lagberedning
•    Personal- samt beredskapfrågor


Födelsedatum och födelseort

02.02.1966, Mariehamn

Hemort

Mariehamn

Utbildning

Högskoleutbildning

Yrke

Sjukskötare, lagtingsledamot

Parti

Liberalerna

Befattningar och politiska uppdrag

Mariehamns stadsfullmäktige 1999-  
Mariehamns stadsstyrelse 2011-2015
Diverse nämnd- och styrelseuppdrag
Lagtingsledamot 2003-2007, 2011-2015, 2019-2023, utskottsordförande samt I vice talman
Landskapsregeringen, social- och miljöminister 2007-2011, lantråd 2015-2019

Familj/Privatliv

Antti Eriksson
Tre barn: Alva, Alfred och Axel

Kontaktuppgifter

Ålands landskapsregering 
PB 1060 AX-22111 Mariehamn 
Tel: + 358 (0)18 25370 
Mobil: + 358 (0)457 5295100   
E-mail: katrin.sjogren@regeringen.ax