Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bygga och bo

Ålands landskapsregering erbjuder ekonomiskt stöd för olika åtgärder som är relaterade till byggande. Du kan t.ex. få räntestöd, landskapsborgen och stöd för vissa klimatvänliga installationer och energieffektiva åtgärder. Ibland är det också möjligt att få stöd för att reparera den egna bostaden.

Åland har en egen hyreslag. För att göra det lättare att skriva hyresavtal har vi gjort ett standardavtal som du kan ladda ner, till avtalet finns även anvisningar. Här finns också information som berör både hyresgäster och hyresvärdar.

Här hittar du också information om regler vid byggande. Byggandet i landskapet regleras utgående från plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling. Inom kommunerna finns det ytterligare bestämmelser genom kommunala byggnadsordningar och planer. Information om det får du genom att vända dig direkt till kommunen.

Landskapsregeringen utövar den allmänna tillsynen över kommunernas planläggning, och bistår kommunerna i deras planläggning. Vi ger även utlåtande över kommunernas detalj- och generalplaner.

Publicerad 11.5.2015 kl. 09:01
Uppdaterad 14.3.2022 kl. 09:42