Prenumerationer

Här kan du anmäla din e-postadress och få e-postmeddelanden när Ålands landskapsregering publicerar nyheter, lediga jobb, beslutsprotokoll och författningar. Prenumerationsalternativen är grupperade och det är möjligt att välja hela grupper eller enstaka kategorier av innehåll. Här kan du också avbeställa eller ändra dina prenumerationer.

Nyhetsbrev

Prenumerantens e-postadress.
Hantera dina prenumerationer på nyhetsbrev
Markera de nyhetsbrev som du vill prenumerera på.