Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på Ålands landskapsregering via någon av de ingångar som presenteras på den här sidan.

Här hittar du kontaktuppgifter till landskapsregeringens personal.

Besöksadress

Ålands landskapsregering
Självstyrelsegården
Strandgatan 37
Mariehamn

Besökare ska anmäla sitt besök i receptionen.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns tillgängliga vid Självstyrelsegårdens östra ingång.

För varutransporter rekommenderas Självstyrelsegårdens östra ingång.

Öppettider

Måndag – fredag kl. 8.00–16.15.

Under perioden 24.6-3.8.2024 är telefon- och öppethållningstider klockan 09.00-15.00 under helgfria vardagar.

Övriga tider kan den personal som är på plats nås på direktnummer.

Ålands självstyrelsedag 9 juni, midsommarafton, Finlands självständighetsdag 6 december och julafton har vi stängt.

Telefon

Växeln: +358 18 25000.

Fax

Faxnummer: +358 18 19155.

Postadress

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
ÅLAND, Finland

Registratur

Alla inkommande handlingar ska lämnas till registraturen. Registraturen är öppen måndag-fredag kl. 8.00–16.15. Registrator nås elektroniskt via e-post registrator@regeringen.ax.

Studiebesök

Om du är intresserad av ett studiebesök hos oss skickar du en förfrågan via e-post till info@regeringen.ax.

Vänligen ange syfte, önskat ämne, gruppens storlek, önskat datum och er kontaktperson.

Vi återkommer snarast möjligt med besked.

Ytterligare kontaktuppgifter

På respektive avdelnings eller enhets sidor hittar du information om direkta telefonnummer och e-postadresser under rubriken kontaktuppgifter.

Skriftlig kommunikation med Ålands landskapsregering (e-post, vanlig post eller fax) blir allmän handling och kan komma att diarieföras. Känslig information ska inte sändas per e-post eftersom e-postmeddelanden skickas i klartext (dvs. inte krypterade).

Myndighetens personal har e-postadresser enligt följande: fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Vill du vara säker på att din e-post registreras, adressera den till registrator@regeringen.ax.

Observera att tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman.

FO-nummer

FO-nummer: 0145076-7.

Fakturaadress

Alla fakturor ska vara försedda med flödesreferens. Fakturauppgifter och flödesreferenser ska anges av den person som för Ålands landskapsregerings räkning beställer varor eller tjänster.

Detaljerad fakturainformation hittar du i bilagan.

E-fakturor

FI8720323800001432; NDEAFIHH.

Fakturor per post

Ålands landskapsregering
Avdelningens/Myndighetens/Skolans namn
PB 2050
AX-22111 MARIEHAMN

Pdf-fakturor

faktura@regeringen.ax