Pension för dig som anställts 1.1.2008 eller senare

Du som anställts inom landskapet eller som grundskollärare 1.1.2008 eller senare är försäkrad i Veritas Pensionsförsäkring, i enlighet med landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

Länk till kontaktuppgifter, Vertitas Pensionsförsäkring

Telefonnummer: 010 55 010

Länk till Veritas pensionsförsäkrings webbplats