Föråldrad lagstiftning

Här finns författningar som tagits bort från Ålex på grund av att de har upphört att gälla. Författningarna har den lydelse de hade när de slutade gälla. Listan omfattar författningar som har upphört att gälla efter ÅFS 2017/36.

Uppdaterad till och med ÅFS 2019/56, publicerad den 28 juni 2019 (med undantag för ÅFS 2019/30-40)

Sidor

Publicerad 15.5.2017
Uppdaterad 4.7.2019