Väganslutning

Om du vill ansluta en väg till en väg som tillhör Ålands landskapsregering behöver du ansöka om ett anslutningstillstånd. Grundprincipen är att alla fastigheter har rätt till en anslutning. 

Anslutningstillstånd behövs för:

  • Ny anslutning
  • Flyttning av anslutning
  • Förändring av anslutningens användningsändamål.

När vi hanterar en anslutningsansökan tittar vi hur nära den ansökta anslutningen ligger en annan anslutning och hur lång frisiktsträckan är från den ansökta anslutningen i den allmänna vägens längsriktning.

För att göra denna bedömning har Ålands landskapsregering tagit fram ett principdokument i vilket det framgår minimiavstånd mellan anslutningar med hänsyn till hur trafikerad vägen är samt minimi frisiktsträcka beroende av hastighetsbegränsningen på den allmänna vägen.

När vi sedan beviljar ett anslutningstillstånd ställer vi även krav på bl.a. utformningen av anslutningen, vad gäller exempelvis anslutningens släntlutning och dränering. För närmare information, se bilagan Standardvillkor för anslutning till allmän väg. 

För beslut om anslutningstillstånd erläggs en avgift om 216 euro.

Laghänvisning

52 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland