Privat socialvård

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) sköter tillstånd och anmälningar som gäller privat socialservice.

ÅMHM:s webbplats

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Norragatan 17, AX-22100 MARIEHAMN

Telefon +358 18 528600, växeln