Enheten för rättsliga och internationella frågor

Enheten för rättsliga och internationella frågor utgör en juridisk stabsfunktion för landskapsförvaltningen och enhetens ansvarsområde omfattar bland annat rådgivning till förvaltningen i juridiska frågor samt ärenden som rör förvaltningsrätt, EU-ärenden och internationella avtal.

Enhetens verksamhetsområde är mycket brett och omfattar bland annat frågor som gäller allmänna val, radio och tv, danaarv, polis-, brand- och räddningsväsendet, kommunala frågor, Ålands demilitarisering, nordiska frågor samt samordnande av ärenden rörande statligt stöd.

Enheten handlägger även ärenden som gäller åländsk hembygdsrätt, jordförvärvstillstånd, näringsrätt, penninginsamlingar och lotterier, resebyråverksamhet och fastighetsförmedlarverksamhet.

Till enheten hör även landskapsregeringens ministerråd vid Finlands ständiga representation vid EU. Ministerrådets främsta uppgift är att hålla landskapsregeringen uppdaterad om arbetet vid EU:s institutioner och föra fram landskapsregeringens positioner i frågor viktiga för Åland. Du kan läsa mera om enhetens arbete på kontoret i Bryssel här.

Information om EU för allmänheten:

Europainformationens webbplats

EU:s officiella webbplats