Om- och nybyggnad av hamn inklusive anslutande landsväg i Kumlinge färjfäste, Kumlinge kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 19.1.2023 att fastställa vägplan för om- och nybyggnad av hamn inklusive anslutande landsväg Kumlinge färjfäste, i Kumlinge kommun.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2022/1950.