Så styrs Åland

Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar, besluta om sina inre angelägenheter och utöva budgetmakt.

Det åländska samhället är en demokrati där den offentliga maktutövningen grundar sig på folkets vilja. Allmänna val till Ålands lagting hålls vart fjärde år. Lagtinget utser en lantrådskandidat som får i uppdrag att bilda regering. Lagtinget utser därefter lantråd och ministrar som bildar Ålands landskapsregering. Regeringen styr Åland genom att föreslå lagändringar eller ny lagstiftning och genom att verkställa lagtingets beslut.

Till sin hjälp i arbetet har man de olika avdelningarna som ingår i landskapsregeringens allmänna förvaltning, samt ett 15-tal andra myndigheter med verksamhet inom landskapets behörighetsområden.

Du kan läsa mer om hur Åland styrs på Ålands lagtings webbplats