Minister Arsim Zekaj

Social- och hälsovårdsminister Arsim Zekaj

Ansvarsområde: Social- och miljöavdelningen; social- och hälsovårdsfrågor, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), jämställdhet,  integration samt äldreansvarig.

Första ersättare: Ingrid Zetterman
Andra ersättare: Jesper Josefsson