Verksamheter med särskilt tillstånd

En del företagsverksamhet styrs av speciella regelverk som innebär att du som företagare behöver särskilda tillstånd. Det gäller t.ex. om du driver en verksamhet där du vill servera alkohol eller om du erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster i privat regi. Du behöver också särskilt tillstånd om du bedriver fastighetsmäklarverksamhet eller fungerar som besiktningsorgan, d.v.s. utför besiktningar och bedömningar inom ett särskilt verksamhetsområde.

Andra exempel på verksamheter som kräver tillstånd är om du i din verksamhet hanterar farliga kemikalier eller arbetar med installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat. Här hittar du information om alla verksamheter som kräver särskilda tillstånd och hur du ansöker om dem.