Medlemskapet i Nordiska ministerrådet

Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet. I Nordiska ministerrådet deltar de fem nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland.

Trots namnet finns det inte bara ett ministerråd utan tio fackministerråd och ett samordnande, ministerrådet för samarbetsministrarna. De åländska ministrarna deltar i de ministerråd som tillhör deras fackområden i landskapsregeringen.

Till sin hjälp har ministrarna ämbetsmannakommittéer som består av tjänstemän från regeringarna. I ämbetsmannakommittéerna förbereds och följs ärendena upp. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet (parlamentarikernas samarbete) ett av Ålands formella utrikessamarbeten.

Ålands medlemmar i ämbetsmannakommittéerna:

Nordiska samarbetskommittén: Niclas Slotte

Energi: Henrik Juslin

Arbetsliv: Tomas Lundberg

Ekonomi och finans:

Fiske, jordbruk, livsmedel och skogsbruk: Sölve Högman

Jämställdhet: Kristin Mattsson

Kultur: Viveka Löndahl

Miljö: Mona Kårebring-Olsson

Näring: Linnéa Johansson

Regional: Linnéa Johansson

Social och hälsa: Maj-Len Österlund-Törnroos

Utbildning: Niklas Stenbäck

Mer information

Det nordiska samarbetets webbplats

De nordiska regeringarnas webbplatser:

Finland: Statsrådet i Finlands webbplats

Sverige: Svenska regeringens webbplats

Norge: Norska regeringens webbplats

Danmark: Danska regeringens webbplats

Island: Isländska regeringens webbplats

Färöarna: Färöiska regeringens webbplats

Grönland: Grönländska regeringens webbplats