Styrdokument

Läroplansgrunder

Ålands landskapsregering beslutar om läroplansgrunder för gymnasieutbildningen och annan utbildning på gymnasienivå. Läroplansgrunderna omfattar den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum och den grundläggande yrkesutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium.

Läroplansgrunderna reviderades 30.3.2021. Revideringarna gäller för studerande som inleder sina studier inom den allmänbildande gymnasieutbildningen hösten 2021 och för studerande inom den grundläggande yrkesutbildningens utbildningsprogram för studerande som inledde sina studier hösten 2019. För studerande som inlett sina studier inom den allmänbildande utbildningen före 1.8 2021 och inom den grundläggande yrkesutbildningens utbildningsprogram före 1.8 2019 gäller tidigare bestämmelser.

Länk till Läroplansgrunder för de allmänbildande utbildningen och grundläggande yrkesutbildningen

Läroplansgrunderna reviderades 22.6.2022. Revideringarna gäller förtydliganden inom den grundläggande yrkesutbildningen, avsnitt 6.2.3.Lärande i arbete och avsnitt 6.9.5 Yrkesprov.

Länk till Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande yrkesutbildningen

Utgående ifrån läroplansgrunderna ska skolorna fastställa läroplaner för den allmänbildande gymnasieutbildningen och för alla enskilda utbildningsprogram inom den grundläggande yrkesutbildningen. Landskapsregeringen fastställer också läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande yrkesutbildningen.

Länk till Läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande utbildningen