Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Annan hälso- och sjukvård för äldre

Här finns samlat information om tandvårdskliniken, alkohol- och drogmottagningen, folkhälsan och omsorgsförbundet.

Munhälsovård

Vid tandvårdskliniken ges tandvård för personer upp till 28 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl.

Läs om tandvårdskliniken på ÅHS webbplats

Folkhälsan

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder hjälp också för äldre med svårigheter som bl.a. hör till parrelation, samspel och separation.

Läs om stöd för äldre på Folkhälsans webbplats

Aktiviteter och tjänster för äldre

Folkhälsan erbjuder även andra tjänster och aktiviteter som strävar till att stöda hälsa och förebygga sjukdom, samt rehabilitera.

Läs om aktiviteter och tjänster för äldre på Folkhälsans webbplats

Beroendeproblematik

I Mariehamn finns en alkohol- och drogmottagning som ger service åt personer med beroendeproblematik från hela Åland.

Läs om alkohol- och drogmottagningen på Kommunernas socialtjänsts webbplats

Kommunernas socialtjänst (KST)

Kommunernas socialtjänst (KST) erbjuder individuellt anpassad daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kommunernas socialtjänsts webbplats

Publicerad 18.5.2015 kl. 18:03
Uppdaterad 30.9.2021 kl. 14:59