Annan hälso- och sjukvård för äldre

Här finns samlat information om tandvårdskliniken, alkohol- och drogmottagningen, folkhälsan och omsorgsförbundet.

Munhälsovård

Vid tandvårdskliniken ges tandvård för personer upp till 28 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl.

Läs om tandvårdskliniken på ÅHS webbplats

Folkhälsan

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder hjälp också för äldre med svårigheter som bl.a. hör till parrelation, samspel och separation.

Läs om stöd för äldre på Folkhälsans webbplats

Aktiviteter och tjänster för äldre

Folkhälsan erbjuder även andra tjänster och aktiviteter som strävar till att stöda hälsa och förebygga sjukdom, samt rehabilitera.

Läs om aktiviteter och tjänster för äldre på Folkhälsans webbplats

Beroendeproblematik

I Mariehamn finns en alkohol- och drogmottagning som ger service åt personer med beroendeproblematik från hela Åland.

Läs om alkohol- och drogmottagningen på Mariehamns stads webbplats

Omsorgsförbundet

Omsorgsförbundet erbjuder individuellt anpassad daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).

Omsorgsförbundets webbplats

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 15.2.2019