Farliga kemikalier

Till farliga kemikalier räknas bland annat brand- och explosionsfarliga kemikalier: Brandfarliga vätskor och gaser, oxiderande ämnen, explosiva kemikalier, kemikalier som reagerar häftigt med vatten.

Explosiv vara

Med explosiv vara avses sprängämne som sådant och ett föremål eller ett redskap som innehåller sprängämnen t.ex. tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar.

En fyrverkeripjäs är ett pyrotekniskt föremål som är producerat för underhållningsändamål. Fyrverkeripjäserna som importeras till Åland tillverkas huvudsakligen i Kina.

Lagstiftning om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Blankettlagstiftning

Inom detta område tillämpas blankettlagstiftning vilket innebär att rikets lagstiftning även gäller i landskapet. Det görs så att en landskapslag och en landskapsförordning utfärdas i vilka det står vilka riksförfattningar som skall gälla i landskapet.

  • Landskapslag (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksfrfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
  • Landskapsförordning (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Läs lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005) på webbplatsen finlex

Omfattning

Lagstiftningen omfattar bl.a. lagring och användning av brännbara vätskor (bränslen), gaser, sprängämnen och fyrverkeriartiklar.

Nästan all hantering, import och överföring av explosiva varor kräver anmälan till eller tillstånd av myndighet om mängderna överstigen vissa gränsvärden.

Myndigheter

Landskapsregeringen är tillstånds- och tillsynsmyndighet över alla verksamheter på Åland som hanterar explosiva varor i större omfattning, t.ex. upplagring av explosiva varor och flytgas.

Räddningsmyndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet över alla verksamheter på Åland som hanterar explosiva varor i mindre omfattning, t.ex. övervakning av bränslecisterner vid hus, gårdar och de flesta industrier och handel med fyrverkeripjäser.

Användning av explosiva varor övervakas av polisen och arbetarskyddsmyndigheten.