Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Avslutade projekt

Central Baltic-projekt kopplade till vattenmiljön

Åland deltar i mån av tid och resurser i olika internationella projekt. Åland har bland annat deltagit i nedanstående Central Baltic-projekt, som nu är avslutade.

NANNUT

Projektet lyfte upp vikten av att ta med värdefulla undervattenshabitat och växter vid regional planering.

Läs om NANNUT på Central Baltics webbplats

JOBWAB

Projektet "Joint Work for Better Water Quality in the Baltic Sea Region" var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Ålands landskapsregering. Arbetet var inriktat på erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på övergödningsproblematik och integrerad kustzonsförvaltning.

Läs om JOBWAB på Central Baltics webbplats

Läs om JOBWAB på Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats

 

Publicerad 28.8.2018 kl. 13:33
Uppdaterad 31.8.2018 kl. 10:59