Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Avslutade projekt

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope var ett projekt som förde tillsammans Östersjöländernas myndigheter, andra organisationer och lokala aktörer med målsättningen att skapa sammanhängande och gränsöverskridande marina områdesplaner (havsplaner) i Östersjön. Dessa marina områdesplaner ska stöda gränsöverskridande samarbete för att gynna en hållbar utveckling av den marina miljön.

Pan Baltic Scope var en fortsättning på projektet från Baltic SCOPE (http://www.balticscope.eu/) som pågick under åren 2015-2017. Pan Baltic Scope pågick från januari 2018 till december 2019 och under denna projekttid påbörjade Ålands landskapsregering även sitt samarbete med att ta fram en havsplan. Ålands landskapsregering ledde en av aktiviteterna i den delen av projektet som handlade om att gynna samarbete mellan Finland, Åland och Sverige och att tillsammans utveckla enhetliga planer för Blå-tillväxt och stöda den naturliga miljön i området.

Deltagare i projektet var: Havs- och vattenmyndigheten, Sverige (lead-partner); Federal Maritime and Hydrographic Agency, Tyskland; Danish Maritime Authority, Danmark; Maritime Office in Szczecin, Polen; Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Lettland; Ministry of Finance, Estland; State Regional Development Agency (VASAB Secretariat); Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission (HELCOM); Finlands miljöcentral (SYKE); Nordregio, Sverige; The Regional Council of Satakunta, Finland och Ålands landskapsregering, Åland.

Läs mer om projektet på Pan Baltic Scope's webbplats

Central Baltic-projekt kopplade till vattenmiljön

Åland deltar i mån av tid och resurser i olika internationella projekt. Åland har bland annat deltagit i nedanstående Central Baltic-projekt, som nu är avslutade.

NANNUT

Projektet lyfte upp vikten av att ta med värdefulla undervattenshabitat och växter vid regional planering.

Läs om NANNUT på Central Baltics webbplats

JOBWAB

Projektet "Joint Work for Better Water Quality in the Baltic Sea Region" var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Ålands landskapsregering. Arbetet var inriktat på erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på övergödningsproblematik och integrerad kustzonsförvaltning.

Läs om JOBWAB på Central Baltics webbplats

Läs om JOBWAB på Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats

 

Publicerad 8.4.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 8.4.2020 kl. 10:18