Vy över Lemströms kanalbro

Lemströms kanalbro

Nu startar entreprenaden med renovering av
Lemströms kanalbro, Jomala och Lemlands kommun

Lemströms kanalbro ligger mellan Jomala och Lemland ca 6 km från Mariehamn längs landsväg 3, Långnäsvägen.
Den nuvarande bron är byggd i början av 1980-talet och ska genomgå en större renovering. 
Entreprenaden kommer att pågå under tiden 2.5.2024 – 4.6.2025.

Vad ska vi göra?

Lemströms kanalbro kommer att genomgå en större renovering där bron kommer att få nytt tätskikt, ny beläggning och ny öppningsmekanik. 
Bron kommer även att målas och det kommer att utföras betongreparationer på brons fundament. 
Målnings- och beläggningsarbetet behöver utföras under den varma tiden på året och bron behöver då tidvis vara helt stängd.

Hur påverkar det mig?

  • Under hela entreprenadtiden kommer hastighetsbegränsningen vara 30 km/h.
  • Under perioden 6.5 – 31.5.2024 och 1.8 – 29.8.2024 kommer
    bron att ha ett körfält öppet för trafik.
  • Trafiken kommer att regleras med trafikljus.
  • Information om framkomlighet för båttrafik framgår av faktarutan nedan.