Bilden visar utläggning av oljelänsor från fartyget Uisko

Oljeskyddsövning 27-28.12.2017

Gemensam övning
Gränsbevakningen och Ålands landskapsregering övade tillsammans i mellandagarna. Målsättningen med övningen var samarbete vid utläggning av havslänsor. Landskapsregeringens länsor lades ut från Gränsbevakningens Uisko och även Ålands Sjöräddningssällskap deltog i övningen.

Publicerad 28.12.2017
Uppdaterad 28.12.2017