Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden visar utläggning av oljelänsor från fartyget Uisko

Oljeskyddsövning 27-28.12.2017

Gemensam övning
Gränsbevakningen och Ålands landskapsregering övade tillsammans i mellandagarna. Målsättningen med övningen var samarbete vid utläggning av havslänsor. Landskapsregeringens länsor lades ut från Gränsbevakningens Uisko och även Ålands Sjöräddningssällskap deltog i övningen.

Publicerad 28.12.2017 kl. 17:42
Uppdaterad 28.12.2017 kl. 17:42