Gång- och cykelväg Godby-Pålsböle, Finströms kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelbana längs landsväg nr 4, på sträckan Godby-Pålsböle södra vägskäl, i Finströms kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2020/1344.