Bomarsundsmuseet och fästningsruinerna

År 1808-1809 var Sverige i krig med Ryssland. När Sverige förlorade kriget blev Finland och Åland en del av det ryska riket. Åland, som tidigare varit placerat mitt i det svenska riket utgjorde därefter Rysslands västligaste utpost. Läget mitt i Östersjön gjorde att en rysk försvarsanläggning började byggas i Bomarsund.

Intill Bomarsunds fästning växte ett stadsliknande samhälle upp. Skarpans blev Ålands centrum för handel och administration.

Fästningsbygget pågick under en lång tid, men det blev aldrig helt färdigt. År 1854 anföll Storbritannien och Frankrike Bomarsunds fästning, som föll efter endast några dygns eldgivning.

Vid fredsförhandlingarna i Paris 1856 fick Åland, genom Ålandsservitutet, en internationell militärpolitisk ställning som demilitariserad zon.

2022 öppnades Bomarsunds besökscenter. Genom filmer och föremål får besökaren på ett lättillgängligt sätt ta del av berättelsen om fästningen som satte Åland på kartan för Europas stormakter. 

Läs om Bomarsund på www.museum.ax