Allmän information

Elsäkerhet och hissäkerhet

Elsäkerhetsmyndigheten på Åland utgörs i landskapet av Ålands landskapsregering.

Rättighet att utföra el- och hissarbeten

I landskapet Åland får el- och hissarbeten endast utföras av personer som uppfyller de villkor som ställts i författningarna och efter att en anmälan om verksamhetsutövande har gjorts till elsäkerhetsmyndigheten och verksamhetsutövaren införts i elentreprenörsregistret. Regleringen gäller verksamhet som omfattar elinstallationsarbeten och reparation av elanläggningar. Hissarbeten regleras genom hissäkerhetslagstiftningen.

Det mest centrala kravet är att den verksamhetsutövare som utför elarbeten (elentreprenör) i sin tjänst har en utsedd säkerhetsansvarig ledare för elarbeten (vid hissarbeten en ledare för hissarbeten).

Behörighetsintyg

Arbetsområdet bestäms på basis av det behörighetsintyg som fordras av ledaren för elarbetet.

Det finns tre nivåer av behörighetsintyg:

  • Eb1 (S-1) – alla spänningsnivåer
  • Eb2 (S-2) – spänningsnivå upp till 1000 V
  • Eb3 (S-3) – reparation, underhåll och service

Behörighetsintyget ska vara utfärdat av Elsäkerhetsmyndigheten på Åland för att elinstallationsverksamhet ska få idkas i landskapet Åland.

Före arbetet kan påbörjas

Behörighetsintyg 

Ansökan hos elsäkerhetsmyndigheten om behörighetsintyg (personligt).
Även om verksamhetsutövaren innehar behörighetsintyg utfärdat i Finland eller Sverige ska ansökan om ett åländskt behörighetsintyg göras.

Anmälan om elarbete

Anmälan om elarbete (verksamhetsidkare) görs hos elsäkerhetsmyndigheten.
I anmälan uppges ledare för elarbete (ansvarig) som samtycker genom signering.

Näringsrätt (för icke ålänningar)

Ansökan om näringsrätt görs hos Ålands landskapsregering.

Då arbetet har blivit utfört

Ibruktagningsbesiktning och mätprotokoll och kompletta ritningar ska överlämnas till elanläggningsägare och elnätsinnehavaren samt enligt den åländska ellagen även till kommunens byggnadsinspektion i samband med inflyttningssyn.
Till elnätsinnehavaren görs registeranmälan över elanläggningen.

Beställning av certifieringsbesiktning då huvudsäkringar är 20 A eller större enligt den åländska ellagen.

Länkar

Länk till blankett för ansökan om behörighetsintyg (pdf)
Länk till blankett för anmälan (pdf)
Länk till digitalt formulär för ansökan om näringsrätt
Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag