Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsarkiv är det självstyrda landskapet Ålands arkivinstitution, se arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland. Enligt lagstiftningen leder och övervakar landskapsarkivet arkivväsendet i landskapet samt styr och utvecklar dokumenthanteringen inom landskapsförvaltningen.

Ålands landskapsarkiv upprättades år 1978 i Självstyrelsegårdens utrymmen på Strandgatan 37 i Mariehamn. Verksamheten omfattar även de statliga arkiv som berör Åland. Äldre arkiv från församlingar och kommuner förvaras också hos landskapsarkivet. Handlingar och dokument från föreningar, företag, stiftelser och privatpersoner, gårdar och byalag har deponerats eller donerats till Ålands landskapsarkiv. Även de privata handlingarna utgör en värdefull del av det skriftliga kulturarv som Ålands landskapsarkiv förvaltar. På landskapsarkivet lagras och tillgängliggörs information från 1600-talets första år till våra dagar.

Ålands landskapsarkiv har ett bibliotek med huvudsaklig inriktning på Ålands historia. Här finns även en samling genealogisk litteratur för forskare och övriga kunder.

Landskapsarkivets webbplats

Publicerad 11.5.2015 kl. 18:22
Uppdaterad 21.5.2015 kl. 13:20