Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Ams är är Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. På Ams webbplats hittar du information om arbetsmarknadsservice, utkomstskydd för arbetslösa och studiestöd.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets webbplats