Allmänna byrån

På social- och miljöavdelningens allmänna byrå finns bland annat avdelningens administrativa stöd.

Allmänna byråns uppdrag är att handlägga ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens ansvarsområden.

Den övergripande förvaltningen omfattar hantering, planering och utveckling av byråernas ärenden, budget- och personalfrågor, nordiska och europeiska kontakter och samarbetsformer, interna och nationella relationer m.m.