Ny bro över Strömmen, Karlby och Finnö, Kökars kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 10 januari att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Strömmen som förbinder Karlby med Finnö i Kökars kommun, sektion 3395 – 3750.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.ÅLR 2017/2570.

Läs protokollet från pleniföredragningen 10.01.2019