Utbyte av Askörsbron (bro nr. 34), Brändö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 11.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Askörsbron (bro nr 34), Brändö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar. Meddelandet anslogs på nytt den 19.11.2020.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2020/202