Jaktportalen

Digitalt jaktkort

Här hittar du ditt jaktkort digitalt. Förutom uppgifter om jaktkortets samt älg- och bågskjutprovets giltighet så kan även ha digitala kartor över dina jaktmarker samt jaktlag direkt sammankopplade till dig i din mobil eller din dator. Du kan även till ditt jaktkort koppla e-post samt telefonnummer vilket gör att jaktförvaltningen enklare kan nå dig. I portalen kan även jaktenheten publicera nyheter och information som vi tror intresserar och berör jägarkåren. Jaktportalen hittar du under adressen https://jakt.regeringen.ax.

Första gången du ska logga in använder du ditt jaktkortsnummer och födelsetid (födelsedatum anges enligt ddmmåå).

Genast efter det skapar du ett konto med en fungerande epost-adress samt ett lösenord som du själv väljer. Efter det kan du börja utnyttja ditt digitala kort. Om du ännu inte betalt ditt jaktkort så kan du göra det i portalen, detta fungerar både med kreditkort och internetbank.

Jaktportalen fungerar naturligtvis lika bra i mobilen som på datorn. Väljer du att använda mobilen så får du redan första gången en möjlighet att ladda ner en webb-app för ännu enklare hantering av dina jaktärenden. Om du inte laddar ner appen direkt så går det ändå att göra detta vid ett senare tillfälle. Här är viktigt att komma ihåg att om du använder Iphone så måste du använda Safari för att kunna ta ner appen. Den som fortsättningsvis så önskar kan använda pappersjaktkortet precis som tidigare.

Anvisningar för ansökan av rådjurslicenser 2024–2026 i jaktportalen

Alla befintliga jaktlag har fått en ansvarig jaktledare kopplat till sitt sin gamla licens. Om ni byter jaktledare kontakta jakt- och viltenheten så lägger vi in den nya ansvarige personen.  

Om ni av någon anledning ej har möjlighet att skapa ett konto i jaktportalen och därför inte kan göra rådjursansökan digitalt, kontakta jakt- och viltenheten så ordnar vi ansökningshandlingar på papper.

Som tidigare år består en komplett ansökan av:

 1. Ansökningsblankett
 2. Karta som visar området
 3. Markägarnas samtycke till rådjursjakt, till exempel jakttillstånd. Dessa går att skriva ut på regeringens hemsida regering.ax. 
  https://www.regeringen.ax/blanketter/jakttillstand

För att kunna genomföra ansökan digitalt så behöver du ha ett konto i Jaktportalen och inloggningsuppgifter i Suomi.fi (bankkoder). Betalningen sker även den digitalt.  

I jaktportalen går ansökan till enligt följande:

 1. Jaktlagets kontaktperson loggar in i portalen, väljer där Jaktlag/Licenser. Du börjar redigera med att först klicka på pennan och därefter klicka på "Skapa ny ansökan"
 2. En karta baserad på föregående periods beslut kommer fram. Man ska bocka i att man bekräftar att skiftena fortfarande står till jaktlagets förfogande och man kan själv klicka till eller bort skiften som ska vara med i ansökan. Det är även här som du väljer hur många licenser ansökan gäller (Antal djur).
 3. När kartan är rätt ska man klicka "Spara". 
 4. Ansökan har nu ett nummer och är sparad i portalen synlig för administratören. Kontaktpersonen ska ladda ner kartan med att klicka på "Ladda Ner".
 5. Kartan har laddats ner som en pdf-fil på datorn (vi rekommenderar att man använder en dator eller tablett. En mobiltelefons lilla skärm kan försvåra ansökan). En påminnelse visas om att gå till e-tjänsten (https://e-tjanster.ax/e-form/sv/99aa9924f8) för att officiellt lämna in blanketten med bilagor.
 6. Från och med här så fortsätter ansökan i e-formuläret. Du loggar in via suomi.fi med bankkoder eller certifieringskort. I den nerladdade kartan hittar du den information som du behöver till blanketten. Tyvärr kräver landskapsregeringens ärenderegister att du matar in några uppgifter dubbelt.
 7. I e-formuläret matar du in dina uppgifter samt laddar upp kartan och jakttillstånden. Ifall du inte har jakttillstånden klara i detta skede kan du senare e-posta in dem till registrator@regeringen.ax alternativt lämna in dem per post eller till växeln i självstyrelsegården. Märk kuvertet med rådjur 2024–2026 samt jaktlagets namn.  
 8. När du klickat slutför kommer du genast till betalningen av ansökningsavgiften om 54 €. När du betalt den så är ansökan inlämnad och när samtliga bilagor är inlämnade så är din ansökan klar.

Skyddsjakt gråsäl och storskarv

Såsom tidigare är skyddsjakten på eget initiativ för gråsäl och storskarv. Du rapporterar in ditt resultat från skyddsjakten genom att i jaktportalen under bytesdagbok välja gråsäl respektive storskarv. Nytt är att du nu även har möjlighet att direkt i kartan markera var jakten bedrivits. För att kunna spara rapporten så måste datum, antal och kommun vara ifyllt. Observera att du inte behöver markera skilt för varje fälld säl eller skarv utan du kan rapportera in flera åt gången, dock vill vi som tidigare att det ska göras under samma dag så därför måste även rapporteringen göras per dygn. 

Kartor

I jaktportalen finns det möjlighet att använda kartor. Dels kan man själv sätta ut punkter på kartan över viktiga platser t.ex. torn, fällor, viltkameror eller saltstenar. Man kan välja om dessa punkter ska ses av bara dig eller om man vill dela dem med ditt rådjursjaktlag. Här finns även rådjursjaktlagens godkända områden inritade, du kommer åt dem genom att din egen jaktledare kopplar ihop dig med rätt jaktlag. Alla jaktledare ska automatiskt vara uppkopplade till sitt område. 

Nyheter år 2023

Vi har i höst uppdaterat jaktportalen ytterligare.

 • I år kan ni i rådjursjaktlaget följa med i avskjutningen direkt från jaktens början. Detta under förutsättning att den som ansvarar för rådjursjaktlaget uppdaterar utnyttjandet av licensen, det är även den personen som har möjlighet att koppla ihop jaktlagets medlemmar med jaktlaget.
 • Vidare så hittar ni en karta över vilka områden som omfattas av blyhagelförbudet.
 • Gällande jakttider samt hundanvändning under jakten finns det en länk direkt i menyn vilken leder till en sida där allt är sammanställt i ett format som även i mobilen fungerar lätt överskådligt. 
 •  I bytesdagboken har vi lagt in en kategori (under art) för övningsskytte, detta kan kanske vara till hjälp för nya licensinnehavare som kan behöva redovisa hur mycket man använt sina vapen.