Jaktportalen

Digitalt jaktkort

Här hittar du ditt jaktkort digitalt. Förutom uppgifter om jaktkortets samt älg- och bågskjutprovets giltighet så kan även ha digitala kartor över dina jaktmarker samt jaktlag direkt sammankopplade till dig i din mobil eller din dator. Du kan även till ditt jaktkort koppla e-post samt telefonnummer vilket gör att jaktförvaltningen enklare kan nå dig. I portalen kan även jaktenheten publicera nyheter och information som vi tror intresserar och berör jägarkåren. Jaktportalen hittar du under adressen https://jakt.regeringen.ax.

Första gången du ska logga in använder du ditt jaktkortsnummer och födelsetid (födelsedatum anges enligt ddmmåå).

Genast efter det skapar du ett konto med en fungerande epost-adress samt ett lösenord som du själv väljer. Efter det kan du börja utnyttja ditt digitala kort. Om du ännu inte betalt ditt jaktkort så kan du göra det i portalen, detta fungerar både med kreditkort och internetbank.

Jaktportalen fungerar naturligtvis lika bra i mobilen som på datorn. Väljer du att använda mobilen så får du redan första gången en möjlighet att ladda ner en webb-app för ännu enklare hantering av dina jaktärenden. Om du inte laddar ner appen direkt så går det ändå att göra detta vid ett senare tillfälle. Här är viktigt att komma ihåg att om du använder Iphone så måste du använda Safari för att kunna ta ner appen. Den som fortsättningsvis så önskar kan använda pappersjaktkortet precis som tidigare.

Skyddsjakt gråsäl och storskarv

Såsom tidigare är skyddsjakten på eget initiativ för gråsäl och storskarv. Du rapporterar in ditt resultat från skyddsjakten genom att i jaktportalen under bytesdagbok välja gråsäl respektive storskarv. Nytt är att du nu även har möjlighet att direkt i kartan markera var jakten bedrivits. För att kunna spara rapporten så måste datum, antal och kommun vara ifyllt. Observera att du inte behöver markera skilt för varje fälld säl eller skarv utan du kan rapportera in flera åt gången, dock vill vi som tidigare att det ska göras under samma dag så därför måste även rapporteringen göras per dygn. 

Kartor

I jaktportalen finns det möjlighet att använda kartor. Dels kan man själv sätta ut punkter på kartan över viktiga platser t.ex. torn, fällor, viltkameror eller saltstenar. Man kan välja om dessa punkter ska ses av bara dig eller om man vill dela dem med ditt rådjursjaktlag. Här finns även rådjursjaktlagens godkända områden inritade, du kommer åt dem genom att din egen jaktledare kopplar ihop dig med rätt jaktlag. Alla jaktledare ska automatiskt vara uppkopplade till sitt område. 

Nyheter år 2023

Vi har i höst uppdaterat jaktportalen ytterligare.

  • I år kan ni i rådjursjaktlaget följa med i avskjutningen direkt från jaktens början. Detta under förutsättning att den som ansvarar för rådjursjaktlaget uppdaterar utnyttjandet av licensen, det är även den personen som har möjlighet att koppla ihop jaktlagets medlemmar med jaktlaget.
  • Vidare så hittar ni en karta över vilka områden som omfattas av blyhagelförbudet.
  • Gällande jakttider samt hundanvändning under jakten finns det en länk direkt i menyn vilken leder till en sida där allt är sammanställt i ett format som även i mobilen fungerar lätt överskådligt. 
  •  I bytesdagboken har vi lagt in en kategori (under art) för övningsskytte, detta kan kanske vara till hjälp för nya licensinnehavare som kan behöva redovisa hur mycket man använt sina vapen.