Lokalvårdare

Publicerad 29.9.2022 12:00

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering: 29.9.2022 kl. 12.00. 

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 29 september 2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet och informationen publicerades. Således har delgivning i det här fallet skett den 6 oktober 2022.

Närmare information om jobbet som lokalvårdare

 

Ansökan skall lämnas in senast den 20.10.2022 kl. 15.00.  Meddelandet och informationen om jobbet finns tillgängligt på anslagstavlan åtminstone fram till dess.

Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Landskapsregeringens reception, Strandgatan 37.