Anmärkning om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Blankett: