Arbetsförmedling, ansökan om att få bedriva privat arbetsförmedling

Länk:
Digitalt formulär för ansökan om att få bedriva privat arbetsförmedling