Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer, slutligt beslut (använd om du tidigare fått ett villkorligt beslut om erkännande av Ålands landskapsregering och har genomfört en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov), anvisning och ansökan, 43 €

Länk:
Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer, slutligt beslut