Fastighetsförmedlingsrörelse, tillsyn av förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Länk:
Tillsyn av förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism bland fastighetsförmedlingsrörelser