Fiskerinäring, anmälan till yrkesfiskarregistret

Blankett:
Länk:
Digitalt formulär för anmälan till yrkesfiskarregistret