Hiss, installation i befintlig bostadsfastighet, ansökan om stöd

Länk:
Digitalt formulär för ansökan om stöd för installation av hiss i befintlig bostadsfastighet
Instruktioner: