Jordförvärvstillstånd, ansökan, bolag och andra juridiska personer

Länk:
Digitalt formulär för ansökan om jordförvärvstillstånd, bolag och andra juridiska personer