Åland för alla

Häng med och fördjupa dig i det andra strategiska utvecklingsmålet: "Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället"

Välkomna på en inspirerande föreläsning om vikten av god tillgänglighet för alla! Föreläsarna är två mycket meriterade personer som båda anlitas internationellt för sin kunskap inom tillgänglighetsområdet:

Maria Montefusco från Nordens Välfärdscenter har senast i november 2016 besökt FN:s högkvarter i New York och hållit ett tal om sällsynta diagnoser för FN:s kommitté som ska arbeta långsiktigt med sällsynta diagnoser. Maria är sekreterare i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och är mycket insatt i funktionshindersfrågor i ett nordiskt perspektiv.

Magnus Berglund är sedan 2003 tillgänglighetsambassadör inom Scandic kedjan, som var först ut med att ha en person som arbetade med tillgänglighet och som har vunnit pris som världens bästa hotellkedja när det gäller tillgänglighetsfrågor för att de jobbar med helheten. Magnus var bl.a. talare vid seminariet AccessAbility Perspective i Singapore i november 2016.

Anmäl din medverkan till info@handicampen.ax eller per telefon +358 18 527360

Fritt inträde. Och som vanligt, kom som du är :)

Ålands Handikappförbund och landskapsregeringen är initiativtagare och arrangörer.

Plats:
Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33