Tecknad bild med vuxna och barn i vardagliga situationer, en silhuett av någon som slår en annan person och mörka moln.

Konferens: Att möta våldsutsatta barn

En konferens om arbete med barn i våldsutsatthet och om att bemöta våldsutsatta barn eller barn som bevittnar våld.

Målgrupp: Politiker, personal inom hälso- och sjukvård, sociala sektorn, skola, barnomsorg, fritid och övriga intresserade.

Program

09:00 Välkomna och inledning
Vivan Nikula, avdelningschef och chef för jämställdhetsfrågor Regeringskansliet

09:20 Barns och ungas utsatthet - hur ser den ut?
Carolina Överlien, professor, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Oslo samt Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet

10:30 Skyddat boende med barnrättsperspektiv
Caroline Stridh, projektledare Linköpings stadsmission och Malin Rekke, samordnare BRIS

11:15 Försummad tandhälsa - en indikator på social problematik
Therese Kvist, adjunkt Karolinska Institutet, Stockholm

12:00 Lunch, på egen bekostnad

13:00 Presentation av Brottsoffermyndighetens förebyggandematerialet Liten och trygg

13:20 Vad kan vi göra på Åland för att samverka, presentation och samtal

14:50 Avslut och framåtblickar

15.00 Hemfärd

Anmälan

Anmäl dig senast 11 juni till monica.lindqvist@regeringen.ax.

Konferensen är kostandsfri.

Plats: 

Alandica kultur och kongress, Mariehamn, Åland
14.6.2019 09:00 till 15:00
Publicerad 1.4.2019
Uppdaterad 24.5.2019