Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tecknad bild med vuxna och barn i vardagliga situationer, en silhuett av någon som slår en annan person och mörka moln.

Konferens: Att möta våldsutsatta barn

En konferens om arbete med barn i våldsutsatthet och om att bemöta våldsutsatta barn eller barn som bevittnar våld.

Målgrupp: Politiker, personal inom hälso- och sjukvård, sociala sektorn, skola, barnomsorg, fritid och övriga intresserade.

Program

09:00 Välkomna och inledning
Vivan Nikula, avdelningschef och chef för jämställdhetsfrågor Regeringskansliet

09:20 Barns och ungas utsatthet - hur ser den ut?
Carolina Överlien, professor, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Oslo samt Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet

10:30 Skyddat boende med barnrättsperspektiv
Caroline Stridh, projektledare Linköpings stadsmission och Malin Rekke, samordnare BRIS

11:15 Försummad tandhälsa - en indikator på social problematik
Therese Kvist, adjunkt Karolinska Institutet, Stockholm

12:00 Lunch, på egen bekostnad

13:00 Presentation av Brottsoffermyndighetens förebyggandematerialet Liten och trygg

13:20 Vad kan vi göra på Åland för att samverka, presentation och samtal

14:50 Avslut och framåtblickar

15.00 Hemfärd

Anmälan

Anmäl dig senast 11 juni till monica.lindqvist@regeringen.ax.

Konferensen är kostandsfri.

Plats: 

Alandica kultur och kongress, Mariehamn, Åland
14.6.2019 09:00 till 15:00
Publicerad 1.4.2019 kl. 10:55
Uppdaterad 24.5.2019 kl. 15:30