Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Finansavdelningen

Finanschefen leder arbetet vid finansavdelningen som ansvarar för landskapets ekonomi. Detta innebär att avdelningen sköter finansförvaltningen samt arbetar med övergripande ekonomiska utvecklingsfrågor som påverkar landskapets och kommunernas ekonomi, och även näringslivets och invånarnas ekonomi. Följande ärenden hanteras av finansavdelningen:

 • landskapets budget
 • landskapets ekonomi och finansiering
 • landskapets redovisning, betalningsförmedling, likviditetsplanering och bokslut
 • kommunernas ekonomi
 • skatteundantaget och övriga skattefrågor
 • ägarstyrning
 • intern styrning och kontroll
 • offentlig upphandling
 • fördelning av penningautomatmedel
 • tjänste- och arbetskollektivavtal
 • pensioner som tillhör landskapets pensionssystem

Finansavdelningen har också en ledande roll i landskapsförvaltningens övergripande utvecklingsarbete.

Byråer vid finansavdelningen

Arbetet på avdelningen är uppdelat mellan tre byråer: allmänna byrån, redovisningsbyrån och avtals- och pensionsbyrån. Här finns en kort beskrivning av byråerna som tillhör finansavdelningen. Kontaktuppgifterna till personalen finns under byråerna.

Allmänna byrån

Allmänna byrån arbetar med ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, kommunernas ekonomi, samt paf-medel.

Redovisningsbyrån

Redovisningsbyrån arbetar med ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning. I redovisningsbyrån ingår också löneenheten.

Avtals- och pensionsbyrån

Avtals- och pensionsbyrån arbetar med ärenden om kollektivavtal och tolkningen av dessa samt pensionsärenden för de personer som tillhör landskapets pensionssystem.

Publicerad 13.5.2015 kl. 12:41
Uppdaterad 13.1.2021 kl. 15:29