Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Finnvera

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA). Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker genom olika lån, borgen och exportgarantier. 

Landskapsregeringen har ett samarbetsavtal med Finnvera som möjliggör även för åländska företag att söka olika former av finansiering. Om ett åländskt företag vill ansöka om finansiering från Finnvera skall de kontakta landskapsregeringen för att få det särskilda förord som krävs för att få finansiering från Finnvera.

Finnveras webbplats

Publicerad 7.5.2015 kl. 12:29
Uppdaterad 10.3.2016 kl. 16:02