Äldreomsorgen – Slutrapport 2006

Arbetsgruppen samlade in information om och beskriver förhållandena inom den åländska äldreomsorgen, och definierar förekommande problem inom omsorgen. I rapporten föreslås lösningar på dessa problem samt föreslås målsättningar för en utveckling av verksamheten inom äldreomsorgen ur ett långsiktigt perspektiv. Utgående från rapporten antog landskapsregeringen målsättningar och handlingsplan för äldreomsorgen.

Dokument: