Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Äldreomsorgen – Slutrapport 2006

Arbetsgruppen samlade in information om och beskriver förhållandena inom den åländska äldreomsorgen, och definierar förekommande problem inom omsorgen. I rapporten föreslås lösningar på dessa problem samt föreslås målsättningar för en utveckling av verksamheten inom äldreomsorgen ur ett långsiktigt perspektiv. Utgående från rapporten antog landskapsregeringen målsättningar och handlingsplan för äldreomsorgen.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 12.10.2017 kl. 16:17
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:53