Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället

Med avstamp i hållbarhetsagendan antog landskapsregeringen hösten 2019 Ålands första Handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället. Trots jämställdhets- och likabehandlingsplaner runt om på Åland kvarstår ännu ett behov av kunskapshöjande generella insatser riktade till hela befolkningen, och specifika insatser för att stärka möjligheten för grupper i samhället att blomstra och bemötas likvärdigt. För att nå målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan måste hbtqia-personer ha samma möjligheter till hälsa, inflytande, kompetensutveckling, ett opartiskt bemötande och meningsskapande. I programmet finns mer information om situationen idag och konkreta åtgärdsförslag.

Ämne: 
Demokrati och hållbarhet
Publicerad 17.9.2019 kl. 13:06
Uppdaterad 17.9.2019 kl. 13:06