Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kvalitetsrekommendation tjänster för äldre

Med kvalitetsrekommendationen önskar landskapsregeringen bidra till utvecklingen av tjänster för äldre. Det övergripande målet är att de tjänster som produceras för äldre, framförallt inom vård och omsorg, men även inom övriga samhällssektorer, skall vara hållbara också på längre sikt och också under de förhållanden där antalet äldre är betydligt högre än i dag, och att de här tjänsterna utgår från den äldre och den äldres behov.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 10.10.2017 kl. 11:20
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 15:02