Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-2019

Programmet bygger vidare på det första som antogs i februari 2013. Det innehåller mål och åtgärder för främjande av integration vilka kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. Hälsa har tillkommit som fokusområde. Övriga fokusområden omfattar tillgång till svenska språket, utbildning, förvärvsarbete och sysselsättning, främjande av delaktighet och goda relationer, samt en ökad beredskap i en värld i förändring. Programmet berör i första hand områden där landskapets myndigheter spelar en central roll. Integrationsarbete och främjande av delaktighet i det åländska samhället förutsätter även proaktiva insatser från den kommunala, privata och tredje sektorn. Utbyte, dialog, samarbete och samordning på alla nivåer är avgörande och något som landskapsregeringen kommer fortsätta att främja under perioden.

Ämne: 
Demokrati och hållbarhet
Publicerad 10.10.2017 kl. 11:24
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 15:01