Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2020-2023

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2020–2023 är framtaget i förändringarnas tid. De åländska kommunerna kommer att påverkas av en del lokala strukturella förändringar samtidigt som viktiga program på riks- och EU-nivå står i beråd att tas fram. Våren 2020 beslutade Finlands regering om undantagstillstånd för första gången under fredstid och hela världen står ännu i ovisshet med anledning av en pandemi som inte bara påverkar människors rörlighet över gränser, utan också de vardagliga villkoren på arbetsmarknaden, i studielivet och på fritiden.

ÅSUB:s uppföljningsrapport kring hur det är att leva och bo som inflyttad på Åland presenterades i juni 2020. Rapporten lyfte språket, arbetsmarknaden, information, hälsa samt tillgång till hälsovård som viktiga delar för integration och delaktighet i det åländska samhället. Med avstamp i rapporten, landskapslagen om främjande av integration och mänskliga rättigheter är landskapsregeringens prioriterade temaområden för integration:

  1. Information och stöd
  2. Inledande kartläggning, vägledning och validering
  3. Tillgång till språk
  4. Livslångt lärande
  5. Förvärvsarbete och meningsfull sysselsättning
  6. Hälsa och välmående
  7. Delaktighet och goda relationer - förebyggande av främlingsfientlighet och diskriminering
  8. Ökad beredskap i en föränderlig värld
  9. Uppföljning och utvärdering

Programmet planeras att uppdateras av Ålands landskapsregering under 2021/2022.

Ämne: 
Demokrati och hållbarhet
Publicerad 10.10.2017 kl. 11:24
Uppdaterad 25.1.2021 kl. 09:05