Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Landskapsregeringens riktlinjer och rekommendationer för att skapa möjligast optimala strukturer och innehåll i demensomsorgen och -vården utgående från ett helhetsperspektiv på klienten/patienten och utgående från att rätt omsorg och vård ges i rätt tid och på rätt plats.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 12.10.2017 kl. 14:36
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:57