Socialvårdsplan för Åland

Enligt landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården ska landskapsregeringen årligen anta en plan - socialvårdsplanen - för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande åren.

Socialvårdsplanen ska bl.a. innehålla målen och anvisningarna för ordnandet av socialvården och de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigande i speciallag. Syftet är att bidra till utvecklandet av socialvården i landskapet och att stöda arbetet inom den sociala sektorn. Långsiktigt ska målen och anvisningarna även underlätta en uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Landskapsregeringen har den 2 januari 2024 antagit en socialvårdsplan för Åland år 2024-2028.

Dokument: