Socialvårdsplan för Åland

Enligt landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården ska landskapsregeringen årligen anta en plan - socialvårdsplanen - för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande åren.

Socialvårdsplanen ska bl.a. innehålla målen och anvisningarna för ordnandet av socialvården och de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigande i speciallag. Syftet är att bidra till utvecklandet av socialvården i landskapet och att stöda arbetet inom den sociala sektorn. Långsiktigt ska målen och anvisningarna även underlätta en uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Landskapsregeringen har den 8 januari 2019 antagit en socialvårdsplan för Åland år 2019-2023. 

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 8.1.2019