Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Socialvårdsplan för Åland

Enligt landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården ska landskapsregeringen årligen anta en plan - socialvårdsplanen - för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande åren.

Socialvårdsplanen ska bl.a. innehålla målen och anvisningarna för ordnandet av socialvården och de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigande i speciallag. Syftet är att bidra till utvecklandet av socialvården i landskapet och att stöda arbetet inom den sociala sektorn. Långsiktigt ska målen och anvisningarna även underlätta en uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Landskapsregeringen har den 4 januari 2022 antagit en socialvårdsplan för Åland år 2022-2026.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 12.10.2017 kl. 15:39
Uppdaterad 4.1.2022 kl. 16:27