Yrkeskörtillstånd

För att framföra en taxi krävs förutom ett giltigt körkort även ett yrkeskörtillstånd som utfärdas av Ålands polismyndighet.

För att erhålla ett yrkeskörtillstånd krävs att du innehar ett körkort som inte är förenat med prövotid och som berättigar till att framföra bil, uppfyller de hälsokrav som ställs för körkort av klass C, har tillräcklig lokalkännedom samt kännedom om bestämmelserna om yrkesmässig persontrafik.