Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1997:63) om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt

1 §.  (2007/10)

Rösträtt och valbarhet i kommunalval i landskapet Åland har, med avvikelse från bestämmelserna i 9 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland, även den som inte har åländsk hembygdsrätt men som under ett år närmast före valdagen utan avbrott haft en kommun i landskapet som sin hemkommun och som uppfyller de övriga allmänna krav som gäller för rösträtt och valbarhet i kommunalval.

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1997:63

  • Fr. 3/1996-97
  • Lu bet. 8/1996-97
  • Stu bet. 4/1996-97
  • Rådets direktiv: 96/30/EG, 94/80/EG

2007/10

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

  • Fr. 20/2005-2006
  • Lu bet. 1/2006-2007
  • Rådets direktiv 94/80/EG
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:25
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:49