Landskapslag (1997:63) om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt

1 §.  (2007/10)

Rösträtt och valbarhet i kommunalval i landskapet Åland har, med avvikelse från bestämmelserna i 9 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland, även den som inte har åländsk hembygdsrätt men som under ett år närmast före valdagen utan avbrott haft en kommun i landskapet som sin hemkommun och som uppfyller de övriga allmänna krav som gäller för rösträtt och valbarhet i kommunalval.

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1997:63

  • Fr. 3/1996-97
  • Lu bet. 8/1996-97
  • Stu bet. 4/1996-97
  • Rådets direktiv: 96/30/EG, 94/80/EG

2007/10

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

  • Fr. 20/2005-2006
  • Lu bet. 1/2006-2007
  • Rådets direktiv 94/80/EG